Bersatu padu untuk saling membantu 🏳️

Mulakan dengan sedikit, bantu satu bendera sehari dan bersama kita jadikan Malaysia lebih harmoni. Stay strong & safe! Kita jaga Malaysia ✊

Kempen KitaJaga

Sertai kempen-kempen dari kitajaga.co
untuk Anda menghulurkan bantuan secara tepat